Dokumenta

Tabela e perjavshme

Për drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore (Raportim për periudhën 15.09.2013 deri më 14.02.2014)

Shkarkoni Tabelën e mëposhtme.

Inventari i paisjeve mjekesore

Për drejtuesit e të gjitha institucioneve shëndetësore.

Dokumentacioni i nevojshëm për inventarizimin e pajisjeve mjekësore.

 

Formularet stafi mjekësor dhe administrata

Shkarkoni dy formularët e mëposhtëm në excel. Formularët për stafin mjekësor dhe për administraten duhet të plotësohen vetem elektronikisht dhe saktësisht sipas të dhënave të kërkuara dhe të dërgohen me email në adresën kontakt@shendetesia.gov.al brënda datës 12 janar 2014, ora 16.00.