Institucionet e Varësisë

Autoriteti Shendetesor Rajonal Tirane

Adresa: Rruga “Qemal Guranjaku”, Tiranë
Website: www.ashrtirane.gov.al/

 

Instituti i Shendetit Publik
Adresa: Rr.Aleksander Moisiu, Tiranë
Tel (Drejtoria): 042374756
email: ishp@shendetesia.gov.al

Website: www.ishp.gov.al/

 

Qendra Kombetare e Transfuzionit te Gjakut
Adresa:Rruga “Marubi, Spitali Ushtarak “, Tiranë
Website: www.qktgj.gov.al/

 

Qendra Kombetare e Mirerritjes Zhvillimit dhe Rehabilitimit te Femijeve
Adresa:Rruga e Kavajës, Tiranë
Tel:+35544504986
email: info.ashmdf@femijet.gov.al
Website: www.femijet.gov.al/

 

Klinika Stomatologjike Universitare
Adresa: Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë
Tel: +355 42 375 265
email: ksu@shendetesia.gov.al

 

Njësia e Transportit Mjekësor me Helikopter
Adresa:Fusha e vjetër e aviacionit, Laprakë Tiranë
Tel: 04247898
Website:www.shendetesia.gov.al/al/kontakte/njesia-e-transportit-me-helikopter

 

Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore
Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë
Tel: +355 42 376045
email: kontakt@akbpm.gov.al
Website: www.akbpm.gov.al/

 

Oficina Elektro Mjekësore
Adresa: Tiranë

 

Qendra Kombëtare e Cilësisë Sigurisë dhe Akreditimit të Institucioneve Shëndetësore
Adresa: Bulevardi ” Zogu I”, Spitali Universitar Obs-Gjin “Mbretëresha Geraldinë”, Tiranë
Tel:+355 42234221
Fax: +355 42234225
email: info@qkcsaish.gov.al
Website:http://qkcsaish.gov.al/

 

Drejtoritë e Shëndetit Publik

 

DRSH BERAT
Adresa: Berat
Website: http://drshberat.gov.al/

 

DRSH FIER
Adresa: Fier
Website: http://drshfier.gov.al/

 

DRSH DURRES
Adresa: Durres
email: info@teatrikombetar.gov.al
Website:www.drshdurres.gov.al

 

Spitali Rajonal LEZHE
Adresa: Lezhe
Website:www.srlezhe.gov.al

 

Spitali Rajonal Elbasan
Adresa: Elbasan
Website: http://sre.gov.al/

 

Spitali Rajonal Vlorë
Adresa: Vlorë
Website: spitalirajonalvlore.gov.al/

 

Spitali SUOGJ”Mbreteresha Geraldine”
Adresa: Tiranë
Website: www.suogjgeraldine.gov.al

 

Spitali S.U.O.GJ “Koco Gliozheni”
Adresa: Tiranë
Website: www.suogj-kgliozheni.gov.al/

 

QSUT Nene Tereza
Adresa: Tiranë
Website: www.qsut.gov.al

 

SU Shefqet Ndroqi
Adresa: Tiranë
Website: www.sushefqetndroqi.gov.al/

 

Spitalet psikiatrike (Vlore, Shkoder, Elbasan)

Qendra Kombetare Edukimit ne Vazhdim
Adresa: Rruga ” Aleksander Moisiu”, Tiranë
Tel: 04 2452286
Fax: 04 2452286
email: QKEV@shendetesia.gov.al
Website: www.qkev.gov.al/sq/

 

Klinika e Sherbimeve Shendetesore (Qeveritare)