4. Kërkesa për Shprehje Interesi (Request for Expression of Interest)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

 Local Technical Assistance- Consulting Company

Tirana,16th of January 2023

Additional Financing of Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 93060

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Consulting Services for the Supervision for the rehabilitation of Kruja Hospital

Reference No.  AL-MH-330908-CS-CQS

Download

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

 Local Technical Assistance- Consulting Company

Tirana,16th of January 2023

Additional Financing of Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 93060

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Consulting services for the supervision of Angiology/Cardiosurgery Hospital in QSUT

Reference No.  AL-MH-330907-CS-CQS

Download

Download

Clarification

Adendum No.1 to Bidding documents for the tender CW for rehabilitation of angiology/Cardiosurgery in QSUT


Request for Bids
Small Works
(One-Envelope Bidding Process)

Additional Financing of Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Civil Works for the rehabilitation of Angiology/Cardio surgery in QSUT
Loan No: IBRD-93060
RFB Reference No.: AL-MH-319398-CW-RFB

Download


Tiranë, 02 Dhjetor 2022

Projekti “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë”

Kredia Nr: 8466 AL.

ID e projektit:  P144688

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES) 

Local Technical Assistance- Consulting Company

 Tirana, 04th of May 2022

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688 

Assignment Title:  Consulting Services for the validation of Laçi hospital building

Reference No.  AL-MH-290712-CS-CQS

Download


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

 International Technical Assistance- Consulting Company

 

                                                                                                  Tirana,  14th of February 2022

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Managing the Volume of Laboratory Test Prescriptions, Annual Hospital Budget Caps and Fee for Service Performance Payments

Reference No.  Ref. No. HSIP/CS/CQ/11-2020

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES) 

International Technical Assistance- Consulting Company

Tirana,  24th of January 2022

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Managing the Volume of Laboratory Test Prescriptions, Annual Hospital Budget Caps and Fee for Service Performance Payments

Reference No.  Ref. No. HSIP/CS/CQ/11-2020

 

Download


Tiranë, 24 Dhjetor 2021

 

Projekti “Përmirësimi i Sistemit të Shëndetësisë”

Kredia Nr: 8466 AL.

ID e projektit:  P144688

Qeveria e Shqipërisë ka marrë një hua dhe një grant prej 32.1 milionë euro (50 milionë USD), një kredi e Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për financimin e Projektit për Përmirësimin e Sistemit Shëndetësor (HSIP).  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon të marrë zyra me qera me qëllim akomodimine stafit të projektit.

 

Download


 

                                                                                                                                           Tirana, 06th of December 2021

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Communication Campaign for Master plan and Pediatric Hospital

Reference No.  HSIP/CS/CQ/08-2020

Download


Tirana, 20th of September 2021

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:  Consulting Services for the validation of pediatric Hospital buildings

Reference No.  HSIP/CS/CQ/12-2020

Download


Tirana, September 07th  2021

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

 

Assignment Title:  TA updating the clinical guidelines and protocol for high-burden Non-communicable diseases (NCD)

Reference No.  HSIP/CS/CQ/09-2020

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

International Technical Assistance- Consulting Company

Tirana, August 09th 2021
Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number: P144688

Assignment Title: TA updating the clinical guidelines and protocol for high-burden Non-communicable diseases (NCD)
Reference No. HSIP/CS/CQ/09-2020

REoI Clinical Guidelines

 

 

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

Local Technical Assistance- Consulting Company

Tirana, August 09th 2021
Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number: P144688

Assignment Title: Consulting Services for the validation of pediatric Hospital buildings
Reference No. HSIP/CS/CQ/12-2020

REoI Collaudation Pediatric


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

    Tirana, 04th of May 2021

Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number:  P144688
Assignment Title:  Contract monitoring / Civil works Engineer
Reference No.  HSIP/CS/IC/03-2020

REoI Civil Engineer for publishing 30.04.2021


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
Local Technical Assistance-Individual Consultant

Tirana, 25th of January 2021
Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number: P144688
Assignment Title: “Office Assistant for PCU”
Reference No. HSIP/CS/IC/05-2020

 

REoI for publication 22.01.2021

 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
Local Technical Assistance-Individual Consultant

Tirana, 25th of January 2021
Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number: P144688
Assignment Title: IT Specialist Full time
Reference No. HSIP/CS/IC/07-2020

 

REoI IT Specialist 22.01.2021


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

Civil Works for Rehabilitation of Regional Hospital of Kukes’ HSIP/CW/ICB/05-2019

   7th  of January 2020 

Albania

Assignment Title: “‘Civil Works for Rehabilitation of Regional Hospital of Kukes’
HSIP/CW/ICB/05-2019“

Reference No. HSIP/CW/ICB/05-2019

 (CLARIFICATION NO 1) (ADDENDUM NO 1) (ADDENDUM NO 2) (ADDENDUM NO 3) (ADDENDUM NO 4) (Bill of Quantities final for Addendum No.4)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

“Assessment and Design of Essential e-Health Standards and Registries“ Reference No. HSIP/CS/IC/03-2019

   13th  of December 2019 

Albania

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title: “Assessment and Design of Essential e-Health Standards and Registries“

Reference No. HSIP/CS/IC/03-2019

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

“Assessment and Design of Essential e-Health Standards and Registries“ Reference No. HSIP/CS/IC/03-2019

   22th  of November 2019 

Albania

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title: “Assessment and Design of Essential e-Health Standards and Registries“

Reference No. HSIP/CS/IC/03-2019

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

“E-Health Coordinator Full time“ Reference No. HSIP/CS/IC/06-2019

   09th  of September 2019 

Albania

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title: “E-Health Coordinator Full time“

Reference No. HSIP/CS/IC/06-2019

(Download)

 


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

(E rishikuar/Revised)

International Technical Assistance- Consulting Company

  Tirana on July 08th  , 2019

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688

Assignment Title:  TA on Hospital Payment reform (methodology for costing of packages)  (E rishikuar/ Revised)

Reference No.  Ref. No. HSIP/CS/CQ/02-2019

(Download)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

International Technical Assistance- Consulting Company

  Tirana on July 05th  , 2019

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688

Assignment Title:  TA on Hospital Payment reform (methodology for costing of packages)

Reference No.  Ref. No. HSIP/CS/CQ/02-2019

(Download)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

Technical Assistance- Local individual Consultant

Tirana, June 28, 2019

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688
Assignment Title: Local Technical Coordinator for the Implementation of Hospital Master Plan in Albania

Reference No. HSIP/CS/IC/04-2018

(Download)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

International Technical Assistance-Individual Consultant

Tirana, April 09, 2019

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688
Assignment Title: Development of the Master Plan for HMIS/eHealth Activities (2019-2024) and e-Health Standardization Framework

Reference No. HSIP/CS/IC/07-2018

(Download)


GENERAL PROCUREMENT NOTICE

ALBANIA

SOCIAL ASSISTANCE MODERNIZATION PROJECT (SAMP)

SOCIAL SECTOR

GENERAL PROCUREMENT NOTICE

Loan No.8841-AL

Project ID No. P162079

(Download)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

February 22, 2019
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688
Assignment Title: ‘Technical Assistance on revision of health law and hospital law and Risk Impact Assessment for hospital law’

Reference No. HSIP/CS/IC/6-2018

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

November 23, 2018
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688
Assignment Title: Review of the Existing Hospital Master Plan (Health Facility Rationalization Plan) in Albania

Reference No. HSIP/CS/QCBS/05-2015

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

November 12, 2018
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688
Assignment Title: Review of the Existing Hospital Master Plan (Health Facility Rationalization Plan) in Albania

Reference No. HSIP/CS/QCBS/05-2015

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

October 23, 2017
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688
Assignment Title: “Procurement Specialist”

Reference No. HSIP/CS/IC/02-2017

(Download)


 

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688
Assignment Title: “Contract monitoring / civil works Engineer”

Reference No. HSIP/CS/IC/08-2015

May 3, 2017

(Download English)    (Shkarko Shqip)


Amendment No.1, date April 13, 2017of RFP issued on March 21, 2017 of Request for Proposal Ref: HSIP/CS/QCBS/01-2017 RFP Title: “QSUT international management team support – Implementation of the New Management Strategy for QSUT” HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP) – Loan No.: 8466 AL

 


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
April 3, 2017
Albania
Albania Health System Improvement Project (HSIP)
Loan No: 8466 AL.
Project ID Number:  P144688
Assignment Title: “Requirements Analysis and Preparation of Technical Specifications for Implementation of Regional Hospitals Information System in Albania”
Reference No.              Ref. no. HSIP/CS/CQ/10- 2017

(Download)REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Assignment Title: “Requirements Analysis and Preparation of Technical Specifications for
Implementation of Regional Hospitals Information System in Albania”
Reference No.   Ref. no. HSIP/CS/CQ/10- 2017

The Government of Albania has received financing from the World Bank toward the cost of

March 14, 2017

(Download English)    (Shkarko Shqip)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688
Assignment Title: “IT Assessment Consultant for Health Insurance Fund”

Reference No.: HSIP/CS/IC/09 – 2017

March 10, 2017

(Download English)    (Shkarko Shqip)


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

February 21, 2017
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688
Assignment Title: “IT Assessment Consultant for Health Insurance Fund”

Reference No.: HSIP/CS/IC/09 – 2017

Download

 


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

January 30, 2017

Albania

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title:       QSUT international management team support – Implementation of the New Management Strategy for QSUT

Reference No.              HSIP/CS/QCBS/01-2017

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

December 28, 2016

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

Assignment Title: Supervising / Civil works Engineer ”

Reference No. HSIP/CS/IC/08-2015

Download English, Shkarko Shqip


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Assignment Title: ” Supervising / Civil works Engineer “

Reference No. HSIP/CS/IC/08-2015

Download English, Shkarko Shqip


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Assignment Title:  “Preparation of ToR-s for Creating the Master Plan for HMIS e-Health
Activities (2016-2020) & Health Data Standardization Framework ”
International  Individual Consultant

Download English


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)
ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688 

Assignment Title: “e-Health Coordinator” 

Download English


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES) 

ALBANIA

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Download English


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

ALBANIA

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Download English


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

ALBANIA

ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

Download English

Download Albanian


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)

ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER: P144688

Download


REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES)
February 10, 2016

ALBANIA
ALBANIA HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP)
LOAN NO: 8466 AL.
PROJECT ID NUMBER:  P144688

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST


Njoftim Datë 18/12/2015

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)
(CONSULTING SERVICES)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (english)


Njoftim Datë 03/12/2015

KËRKESË PËR SHPREHJE INTERESI

SHËRBIME KONSULENCE PËR 

“Projektimi arkitektonik, inspektimi dhe supervizimi i punimeve civile për rikonstruksionin e Qendrës Kombëtare të Informacionit të Shëndetit (NHIC)”

KERKESE PER SHPREHJE INTERESI.docx

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (REOI)

(CONSULTING SERVICES) Albania

Albania Health System Improvement Project (HSIP)

Loan No: 8466 AL.

Project ID Number:  P144688

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST.docx 


​Njoftim – datë 06.07.2015

Njoftim Nr.1

HSIP – PROJECT COORDINATOR

BACKGROUND

The Government of Albania has received a loan and a grant of totalling 32.1 million EUR (50 million USD), a loan of International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to finance the Health System Improvement Project (HSIP). The International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) is acting as administrator of the amount provided. The Ministry of Health (MoH) has overall responsibility for the Project, and the Project Coordination is responsible for the implementation of the Project through its Project Coordination Unit (PCU). These Terms of Reference serve to define the responsibilities, tasks and qualifications required for a Project Coordinator.

THE PROJECT

The objective of the Project is to contribute to improving the efficiency of care in selected hospitals in Albania, improving the management of information in the health system, and increasing financial access to health services.

The Project consists of the following components:

•    Improving Hospital Services (Euro 15.10 million; US$ 18.80 million equivalent).
•    Expanding the Health Management Information System (Euro 13.60 million; US$ 16.95 million equivalent).
•    Improving the Health Financing System (Euro 2.40 million equivalent; US$ 3.0 million equivalent).
•    Monitoring, Evaluation and Project Management (Euro 0.92 million equivalent; US$ 1.15 million equivalent).

OBJECTIVE

The objective of the services by the Project Coordinator is to undertake all activities and procedures for the project implementation, monitoring and reporting according to the Loan and Grant Agreement and the applicable World Bank Guidelines for Procurement and Consultant Guidelines (collectively known as “Guidelines”).

SCOPE OF WORK

The Project Coordinator will be in charge of managing the PMT.
He/she will report to the Deputy Minister of the MoH – Mrs. Milva Ekonomi (the overall Project Director). .
She/he will organize, administer and plan the day-to-day coordination and implementation of project activities.
He/she will be in charge with the administrative and technical decisions regarding the implementation of the Health System Improvement Project.
She/he will be responsible for ensuring efficient and timely implementation of project activities in accordance with World Bank operational policies and procedures.
He/she will be responsible for proper and timely monitoring and reporting on overall project.

Specific tasks

The specific functions and responsibilities of the Project Coordinator –include, but are not limited to:

•    Manage the day-to-day implementation of the project by leading the staff of PCU and implementation teams and by exercising technical oversight of specific contracts under the project.
•    Preparation of annual working plans including budget estimates for timely implementation of the Project and submitting it for approval to the Deputy Minister of MoH (the overall Project Director).
•    Ensuring effective and timely supervision of specific contracts; identifying technical issues and their effective resolution in coordination with the responsible Government agencies and the Bank.
•    Management and effective supervision of local and foreign consultants, including preparation of monitoring progress on deliverables under consultant contracts and providing feedback as necessary; general coordination of the work of the consultants consistent with the overall project implementation plan.
•    Ensuring effective and timely communication with government and non-government entities/agencies and donors involved and coherence in on-going and planned projects and programs.
•    Ensuring that clear working arrangements are established for collaborating with the Government of Albania on all financial, accounting and procurement matters. This would include agreement on the responsibilities of the PCU on the budget process and release of funds, as well as the financial monitoring of all components.
•    Ensuring prudent management of project funds, including accounting, financial control and audit procedures acceptable to World Bank, as well as the procurement of goods, works and services in accordance with World Bank guidelines.
•    Ensuring that World Bank procedures are fully respected by all the consultants recruited during the project implementation.
•    Providing technical oversight of specialized PCU staff to ensure transparent and accountable implementation of procurement and financial management rules established for the Project.
•    Managing the project budget to meet day-to-day operating expenses of project components, signing the payment and disbursement documents for all project accounts.
•    Administrating and supervising all project activities.
•    Preparation of quarterly and annual project progress reports as requested by the Bank and donors as well as preparation of regular reports to the Government as requested.
•    Monitoring the maintenance of Internet pages for wider dissemination of the results and reports and consultant’s reports, etc.
•    Other specific tasks for the project implementation if needed and requested from the Project Director (with confirmation from the Bank).

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

•    University degree in health management and/or other health related degrees,, or economy.;
•    Master’s degree in health management, economy or business administration;
•    At least 5 years professional experience in the areas of health management and/or other health related areas, or economy;
•    At least 3 years  of experience in project management;
•    Experience of participation and working in multi- disciplinary teams;
•    At least 3 years’ experience in national/international agencies projects, preferably World Bank funded projects;
•    Good peoples’ and management skills, specifically experience in management of technical staff;
•    Excellent command of spoken and written English language; and
•    Computer skills, including word processing and spreadsheets.

 REPORTING

The Project Coordinator will report to the Project Director.

 DURATION OF ASSIGNMENT

The Project Coordinator is expected to work full time.  The contract will be for an initial period of six_ months.  Subject to satisfactory performance, the contract may be extended for the life of the project.

 

Njoftim Nr.2
HSIP – FINANCIAL MANAGEMENT SPECIALIST

BACKGROUND

The Government of Albania has received a loan and a grant of totalling 32.1 million EUR (50 million USD), a loan of International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to finance the Health System Improvement Project (HSIP). The International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) is acting as administrator of the amount provided. The Ministry of Health (MoH) has overall responsibility for the Project, and the Project Coordination is responsible for the implementation of the Project through its Project Management Team (PMT). These Terms of Reference serve to define the responsibilities, tasks and qualifications required for a Project Coordinator.

THE PROJECT

The objective of the Project is to contribute to improving the efficiency of care in selected hospitals in Albania, improving the management of information in the health system, and increasing financial access to health services.

The Project consists of the following components:

•    Improving Hospital Services (Euro 15.10 million; US$ 18.80 million equivalent).
•    Expanding the Health Management Information System (Euro 13.60 million; US$ 16.95 million equivalent).
•    Improving the Health Financing System (Euro 2.40 million equivalent; US$ 3.0 million equivalent).
•    Monitoring, Evaluation and Project Management (Euro 0.92 million equivalent; US$ 1.15 million equivalent).

SCOPE OF WORK

The Financial Management Specialist will have the overall responsibility for the financial management of the Project. Specific responsibilities will include:

•    Implement a fully documented and operational accounting and financial management, satisfactory to the World Bank which includes proper accounting procedures and internal controls to ensure that Project assets are properly safeguarded;
•    Updating Financial Management Manual when changes occur, with the supervision of the Finance and Budget director and the Project Coordinator/ Director;
•    Manage financial short and long term planning process of the project; assist the Project Coordinator and Director in the Project financial planning; Liaise with the MOH’ Budget and Finance department that project planning as above mentioned is integrated in MOH planning process
•    Carry out financial performance review of Project activities, in accordance and in connection with Bank requirements.
•    Review, verify and process for approval all requests for payment for project activities, contractors and consultants
•    Ensure that payments are made in proper and timely manner, that all sources of financing are available for the project and that the contract payment monitoring function is ensured, working in close collaboration with procurement specialist;
•    Assist MOH in all financial management aspects of the Projects, ensuring that transactions are entered into the recording system in a timely and proper manner, verifying for accuracy and completeness of all transactions, and that updated accounting records are kept, that are essential for promptly producing project financial management reports.
•    Prepare and submit for approval financial reports, budget report, financial projections, cash flow forecast, and all other project reports as requested by World Bank, MOH and MOF.
•    Ensure timely preparation of the interim financial reports and annual financial statements and other reports requested by GoA; and withdrawal applications to the bank, and ensure adherence to all statutory requirements, World Bank guidelines and audit requirements, as further described in the Financial Management Manual;
•    Participate in the preparation of quarterly and annual progress reports;
•    Provides timely inputs to the Project Procurement Specialist for the preparation of contract payments terms, etc. and supervises their conformity with project requirements and budget. Thoroughly reviews financial aspects of all bidding documentation and provides timely comments to the Procurement Specialist prior submission to the World Bank.
•    Advise the PMT on issues related to local taxation, banking and other pertinent regulations that affect the financial activities;
•    Facilitate the work of the independent auditors; assess reports received from the auditors and following up any audit queries /management letters;
•    Participate and be actively involved in trainings/workshops/seminars concerned to the project components and implementation categories.
•    Performs any other duties requested by the Project Coordinator and Director.

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE

•    Have a relevant university degree in accounting, finance or business administration.
•    At least 5 years professional experience as financial specialist; Demonstrated experience in financial planning and budgeting, transaction recording and financial reporting process.
•    Preferably 3 years’ experience in financial management of World Bank funded projects;
•    Demonstrated sound and good knowledge of financial and accounting policies, rules and regulations pertaining to international organizations, preferably World Bank;
•    Demonstrated sound and good knowledge of Government accounting, financial management systems, and budgeting system, and tax and legal requirements in Albania;
•    Excellent spoken and written English;
•    Excellent knowledge and skills in computer based financial management system and office applications;
•    Proficiency in computer applications like excels spreadsheets and word processing.

REPORTING

The Financial Management Specialist will report to the Project Coordinator and Project Director.
The Consultant shall prepare the following reports in English and Albanian:

(a)    Monthly, Quarterly and Annual Financial Reports for Project on disbursement and budget execution to be submitted to MOH and government agencies;

The consultant shall prepare the following reports/financial statements in English:

(a)    Quarterly Project Interim Financial Reports to be submitted to the Bank no later than 45 days after end of each quarter;

(b)    Annual Project Financial Statements to be audited by independent auditors

DURATION OF ASSIGNMENT 

The Financial Expert is expected to work fully time. The contract will be for ______ months, including initial/probation period of 3 months.

Njoftim Nr.3
HSIP – PROCUREMENT SPECIALIST

BACKGROUND

The Government of Albania has received a loan and a grant of totalling 32.1 million EUR (50 million USD), a loan of International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to finance the Health System Improvement Project (HSIP). The International Bank for Reconstruction and Development (“World Bank”) is acting as administrator of the amount provided. The Ministry of Health (MoH) has overall responsibility for the Project, and the Project Coordination is responsible for the implementation of the Project through its Project Management Team (PMT). These Terms of Reference serve to define the responsibilities, tasks and qualifications required for a Project Coordinator.  .

THE PROJECT

The objective of the Project is to contribute to improving the efficiency of care in selected hospitals in Albania, improving the management of information in the health system, and increasing financial access to health services.

The Project consists of the following components:

•    Improving Hospital Services (Euro 15.10 million; US$ 18.80 million equivalent).
•    Expanding the Health Management Information System (Euro 13.60 million; US$ 16.95 million equivalent).
•    Improving the Health Financing System (Euro 2.40 million equivalent; US$ 3.0 million equivalent).
Monitoring, Evaluation and Project Management (Euro 0.92 million equivalent; US$ 1.15 million equivalent).

OBJECTIVE

The objective of the services by the Procurement Specialist is to undertake all activities and procedures for the procurement of goods, works and services according to the Loan and Grant Agreement and the applicable World Bank Guidelines for Procurement and Consultant Guidelines (collectively known as “Guidelines”).

SCOPE OF WORK

The Procurement Specialist will liaise and coordinate closely with all project beneficiaries in the preparation of procurement documentation and will report to the Project Coordinator and Project Director. Specific responsibilities will include the following:

–    Ensure that the procurement of goods, works and services are in accordance with the World Bank Guidelines for all items and activities financed under the projects, using World Bank Standard Procurement Documents (“SBDs”). This task shall include but not be limited to the following:

–    In consultation with the Project Coordinator, prepare the detailed procurement plan for the project and update whenever necessary.
–    Conduct procurement actions ensuring conformity with the Bank’s Procurement and  Consultant Guidelines.
–    Prepare and publish procurement notices and contract awards;
–    Draft Bidding Documents and Requests for Proposals using the World Bank’s Standard Documents and, as necessary, submit for the World Bank’s prior review;
–    Participate in contract negotiations for consulting services, by providing guidance to negotiations group on topics which may be negotiated;
–    Assist the respective implementing agencies in the preparation of all necessary documentation for bid opening, evaluation and award of contract;
–    Assist in keeping communication with potential bidders and preparing answers and clarifications to their questions and queries;
–    Assist in receiving proposals, price quotations, and keeping registers in required forms.
–    Assist in organizing bid openings and preparing minutes of Bid openings.
–    Receive Bids, proposals, price quotations, and keep registers in required forms.
–    Organize bid openings and prepare minutes of Bid openings.
–    Participate in evaluation/selection, assist in taking minutes of evaluation/selection and prepare evaluation/selection reports.
–    Prepare correspondence with bidders/consultants;
–    Prepare amendments to bidding documents and contracts, if appropriate, and submit to the Bank for review and no objection

–    Work with the concerned technical working groups in the preparation of technical specifications and terms of reference for contracts to be procured under the project in accordance with various procurement methods.

–    Assist the concerned technical working groups and evaluation committees in the evaluation of proposals received, on the bases of criteria stipulated in the bidding documents.

–    Ensure preparation of comprehensive evaluation reports according to the World Bank standard forms and timely transmission of the Bid and Consultant Evaluation Reports to the World Bank for review and no objection.

–    Establish and maintain efficient procurement and contracting management tracking system (noting important approval dates, awards, contract amounts etc.) as well as a proper filing system to ensure quick retrieval of procurement information by, the project staff supervision missions, auditors etc.

–    Prepare and submit to the Project Director and Project Coordinator quarterly  procurement reports describing procurement procedures for implementation of projects and compliance with the schedule, and identifying procurement issues arising during project implementation and solutions proposed.

–    Contribute to the preparation of the quarterly progress reports and annual reports covering the progress of the procurement activities under the project.

–    Check and certify invoices (before submission to accountant for payment).

–    Keep procurement files of all packages complete and in order.

–    Support procurement audit by providing procurement information and assistance

QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE 

•    University degree in economics, finance, engineering, accounting, law or any relevant degree or equivalent professional qualification;
•    At least 5 years professional experience;
•    Experience of participation in multi- disciplinary teams;
•    At least 5 years procurement experience in national/international agencies projects, preferably World Bank funded projects;
•    Excellent spoken and written English; and
•    Computer skills, including word processing and spreadsheets.

REPORTING

The Procurement Specialist will report to the Project Coordinator and the Project Director.

DURATION OF ASSIGNMENT

The Procurement Specialist is expected to work full time.  The contract will be for an initial period of  6 months.   Subject to satisfactory performance the contract may be extended for the full life of the project.