6. Njoftime Fituesi-Shortlist-ime (Notification of Award – Shortlisting)

1.Notification for Contract signing RHIS hardware for web (Download)


2. Notification for Contract Award – Health System Improvement Project (HSIP) (Download)


3. Notification for Contract Award – Lot 1- Intensive Care (Download)


4. Notification for Contract Award – Lot 2 -Ultrasonography and Endoscopy (Download)


5. Notification for Contract Award – Lot 3- Radiology (Download)


6. Notification for Contract Award – Lot 4 – Ophthalmoscopy (Download)


7. Notification for Contract Award – Lot 5- Magnetic Resonance (MRI) (Download)


8. Notification for Contract Award – Lot 6 – Angiography (Download)


9. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Roberto Benito Gutierrez Ortega Shkarko (Download)


10. Njoftim Fituesi- Projektimi arkitektonik 2c inspektimi dhe supervizimi i punimeve civile për rikonstruksionin e Qendrës Kombëtare të Informacionit të Shëndetit (Notification for Contract Award- Consulting Services for Project Architectonic Design 2c Inspection and Supervision of Civil Works for Reconstruction of National Health Information Center (NHIC)) Shkarko (Download)


11. Njoftim Fituesi-Konsulent Lokal Individual (Notification for Contract Award- Local Individual Consultant) Shkarko (Download)


12.Njoftim Fituesi (Notification of Award) PUBLIX sh.p.k.  Shkarko (Download)


13. Njoftim Fituesi (Notification of Award) Elvis Cirko Shkarko (Download)


14.Notification for Contract Award- Michael Van Campenàà (Download)


 

15. Notification for Shortlist Established (Download)


 

16. SIGNED CONTRACT NOTICE PUBLICATION FORM    (Download)


 

17. Notification for Contract Award- Alban Gjikondi   Shkarko (Download)


 

18.  Notification for Contract Signat. FEDOS  (Download)


 

19. Notification for Contract Signat. Montal sh.p.k  (Download)


 

20. Notification for Contract Signat. Philips   (Download)


 

21. Notification for Contract Signat. SAER Medical & Health & Light (Download)


 

22. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) –  Sinisa Varga  (Download)


 

23. Cancellation Procedure Notice – Health System Improvement Project (HSIP)   (Download)


 

24. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – Health System Improvement Project (HSIP) – Ref.No. HSIP/CS/CQ/10- 2017 – RVenture Consulting sh.p.k (Download)


25. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – Health System Improvement Project (HSIP) – Jona Spahiu  (Download)


 

26. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – Health System Improvement Project (HSIP) – Alfred Haloci  (Download)


 

27. Notification of Award QSUT international management Support- Mbështetje për QSUT nga një ekip ndërkombëtar menaxhimi (Download)


 

28. Notification for shortlisting results, “Review of the Existing Hospital Master Plan (Health Facility Rationalization Plan) in Albania” Ref. No. HSIP/CS/QCBS/05-2015 (Download)


 

29. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)”  Ref. No.HSIP/CS/IC/05/2018 (Download)


 

30.  Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – ” Health System Improvement Project (HSIP)”  Ref: HSIP/CS/IC/6-2018  “Technical Assistance on revision of health law and hospital law and Risk Impact Assessment for hospital law”    (Download)


 

31. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref: HSIP/CS/QCBS/05-2015 “Review of the Existing Hospital Master Plan (Health Facility Rationalization Plan) in Albania”    (Download)


 

32. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref: HSIP/CS/IC/6-2018 “Civil Works for Rehabilitation of Pediatric Hospital (QSUT)” (Download)


 

33. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref. no. HSIP/CS/SSS/07-2019 (Download)


 

34. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref. no. HSIP/CS/IC/07-2018 (Download)


 

35. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref. no. HSIP/CS/SSS/05-2019 (Download)


36. Njoftim Fituesi (Notification for Contract Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref. no. HSIP/CS/SSS/06-2019 (Download)


37. Njoftim Fituesi (Notification for Contrat Award) – “Health System Improvement Project(HSIP)”Ref. No. HSIP/CS/CQ/01-2019 (Download)


38. Njoftim Fituesi (Notification for Contrat Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Ref. No. HSIP/CW/ICB/05-2019 (Download)


39. Njoftim Fituesi (Notification for Contrat Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)”  Ref. No HSIP/CS/SSS/01-2020  (Download)


40. Njoftim Fituesi (Notification for Contrat Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Supply and Installation of Regional Hospital Information System (RHIS) including training” HSIP/G/ICB/02-2017 (Download)


 41. Notification of Award – “Civil Works for Construction of Regional Hospital of Laçi” HSIP/CW/ICB/01-2020 (Download)


42. NOTIFICATION OF CONTRACT SIGNING – ‘Civil Works for Construction of Regional Hospital of Laçi’ HSIP/CW/ICB/01-2020 (Download)


43. Njoftim Fituesi (Notification for Contrat Award) – “Health System Improvement Project (HSIP)” Consulting Services for the supervision of the Regional Hospital of Laçi” Ref. No. HSIP/CS/CQ/02-2020 (Download)


44. NOTIFICATION OF CONTRACT SIGNING – ‘HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP) – (Download)


45.NOTIFICATION OF CONTRACT SIGNING – Emri i Projektit: Përmirësimi i Sektorit të Shëndetësisë (HSIP) – (Download)


46. NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD- ‘HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP) Download


47. NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD- ‘HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP) Download


48.NOTIFICATION OF CONTRACT AWARD- ‘HEALTH SYSTEM IMPROVEMENT PROJECT (HSIP) Download