.

vije ndarëse

Postuar më: 06/05/2019

Apliko për statusin e Ndërmarrjes Sociale

 

NDËRMARRJET SOCIALE – UDHËZUES

THIRRJE PËR APLIKIM PËR REGJISTRIM DHE MARRJEN E STATUSIT TË NDËRMARRJEVE SOCIALE

Thirrje për Ndërmarrjet Sociale -Udhëzues  (Shkarko)

Baza Ligjore të Ndërmarrjeve Sociale (Shkarko)