Dokumenta Statistikor për Shëndetësinë

1. Aktiviteti i Institucioneve Parësore dhe atyre Spitalore

Statistikat lidhur me aktivitetin e institucioneve parësore dhe atyre spitalore në vitet 1993-2010

Aktiviteti i institucioneve parësore

Aktiviteti i spitaleve


2. Aktiviteti i Konsultorit të Gruas dhe Konsultorit të Fëmijëve

Statistika lidhur me aktivitetin e konsultorit të gruas dhe konsultorit të fëmijëve në vitet 1993-2010

Aktiviteti i konsultorit të gruas

Aktiviteti i konsultorit të fëmijëve


3. Sëmundshmeria spitalore

Statistika lidhur me sëmundshmërinë spitalore në vitet 1993-2010

Sëmundshmëria spitalore për 100 000 banorë

Sëmundshmëria spitalore


4. Tregues të vdekshmërisë amëtare dhe foshnjore

Statistika lidhur me tregues të vdekshmërisë amëtare dhe foshnjore në vitet 1993-2010

Tregues i vdekshmërisë amëtare

Tregues i vdekshmërisë foshnjore


5. Shkaqet e vdekshmerisë për 100 000 banorë

Statistika lidhur me shkaqet e vdekshmërisë për 100 000 banorë në vitet 1993-2010

Shkaqet e vdekjeve për 100 000 banorë


6. Tregues të lindjeve dhe aborteve

Statistika lidhur me tregues të lindjeve dhe aborteve në Shqipëri në vitet 1993-2010

Tregues të lindjeve dhe aborteve në Shqipëri


7. Tregues të mbulesës vaksinale

Statistika lidhur me treguesit e mbulesës vaksinale në Shqipëri në vitet 1993-2010

Treguesit e mbulesës vaksinale


8. Incidenca e sëmundjeve infektive

Statistika lidhur me incidencën e sëmundjeve infektive në Shqipëri në vitet 1993-2010

Incidenca e sëmundjeve infektive