Formulari proceset gjyqesore

Formulari për ecurinë e proceseve gjyqësore, ndjekjen e tyre dhe efektet financiare

FORMULARI.XLS