Infermierë për Shqipërinë

Shpallet konkursi i tretë “Infermierë për Shqipërinë”. Çdo infermier i licensuar mund të aplikojë në platformën online “Infermierë për Shqipërinë” për të konkuruar për një vend pune në sistemin shëndetësor publik.
Konkursi është i hapur për 12 qarqet e vendit dhe afati I fundit i aplikimit është data 31 Dhjetor 2018!

Apliko tani!
Fito vendin e punës me meritë!

http://infermierepershqiperine.al/wp-content/uploads/2018/12/Shpallje-portali-nr.-3-101218.pdf

 


 

Infermierë për Shqipërinë
Infermierë për Shqipërinë, afati i fundit i aplikimeve 1 Shkurt 2018
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpalli afatet e aplikimit për pozicionet e punës infermier, fizioterapist dhe teknik imazherie në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike në platformën www.inferimierepershqiperine.al
Aplikimet do tē mbyllen me datë 1 shkurt 2018. Nga sot ka vetëm një mundësi punësimi si infermierë në qendrat shëndetësore dhe spitalet publike- Portali “Infermierë për Shqipërinë”. Kjo dritare e re do të ofrojë mundësi punësimi reale sipas një sistemi transparent.
Infermierepershqiperine.al  Eshtë porta që i hapet çdo infermieri, kudo në Shqipëri, për të gjetur një vend pune, bazuar në dijet dhe meritat.

Por si do të funksionojë kjo platformë? Cdo i interesuar mund të klikojë

www.infermierepershqiperine.al

Ju nevojiten vetëm 4 hapa për të aplikuar:
–       Regjistrohu
–       Ngarko dokumentat
–       Kërko vendet vakante
–       Apliko

Aplikimi kryhet për vendet e lira në bazë qarku. Pra ju mund të aplikoni për të gjitha vendet e lira në qark për pozicionet e punës në qëndra shëndetësore apo në spitale.

Pas aplikimit bëhet vlerësimi i dosjes dhe kandidatët që e kalojnë këtë fazë të parë, njoftohen për testimin me shkrim.

Shpallja e datave të testimit bëhet publike në Platformë dhe kandidatët njoftohen elektronikisht për datën dhe vendin e testimit.

Testimi do të ketë dy pjesë:
– Pyetje rreth bazës ligjore që rregullojnë kujdesin shëndetësor, çështjet që lidhen me etikën dhe komunikimin e infermierëve (20 pikë);
–  Pyetje rreth kujdesit infermieror bazë dhe specialiteteve (50 pikë).

Pas testimit, pikët e grumbulluara për secilin aplikant shpallen në Platformë në rubrikën Shpallje dhe fituesit lajmërohen për të ndjekur procedurën për punësim sipas renditjes në listën e shpallur për cdo QARK.

Në bazë të renditjes së shpallur kush merr më shumë pikë do të ketë mundësinë e zgjedhjes për punësim në shërbimet e kujdesit parësor apo Spitalor.

www.infermierepershqiperine.al