Informacion për koronavirusin e ri!

 

31 Janar 2020: -Situata aktuale ndërkombëtare

 

Situata ndërkombëtare sipas ECDC-së e datës 31 janar 2020-të është si më poshtë:

 • Në nivel global, janë raportuar në total 9834 raste të konfirmuara me 2019 –
 • Në Kinë: 9723 raste të konfimuara

213 vdekje

 • Jashtë Kinës: 111 raste të konfirmuara

20 shtete të përfshira

Tabela më poshtë paraqet numrin e rasteve të konfirmuara deri në datën 31 Janar 2020 sipas shteteve (sipas ECDC):  https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

 

Shteti Nr i rasteve te konfirmuara (31 janar 2020)
Kina 9723
Japoni 14
Republika e Koresë 7
Vietnam 5
Singapor 13
Australi 9
Malajzi 8
Kamboxhia 1
Tajland 14
Taivan 9
Nepal 1
Indi 1
Filipine 1
Sri Lanka 1
USA 6
Kanada 3
Finlanda 1
Franca 6
Gjermani 5
Italia 2
Emiratet e Bashkuara Arabe 4
Total 9834

 

Rekomandime dhe këshilla nga OBSH

Gjatë shpërthimeve të mëparshme nga koronaviruset e tjerë (Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (MERS) dhe Sindroma Respiratore Akute e Rëndë  (SARS), transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi përmes spërklave të përshtymës, kontaktit të drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontaktit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve/objekteve të kontaminuara). Këto fakte sugjerojnë që mënyra e transmetimit të 2019-nCoV mund të jetë e ngjashme. Parimet themelore për të zvogëluar rrezikun e përgjithshëm të transmetimit të infeksioneve akute të frymëmarrjes përfshijnë masat e mëposhtme:

 • Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
 • Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
 • Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake ashtu edhe të egra).
 • Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes  duhet të praktikojnë higjenën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës,  mbulimi me shami/letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larje e duarve)
 • Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standarde të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.

 

Në rast të simptomave të lidhura me infeksionet respiratore qoftë gjatë udhëtimit ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen të kërkojnë kujdes mjekësor dhe të ndajnë historinë e tyre të udhëtimit me personelin shëndetësor.

 

Situata e koronavirusit për Shqipërinë

 • Bazuar në informacionin e deritanishëm mbi situatën ndërkombëtare, si dhe në mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit në Shqipëri vazhdon të mbetet i ulët – teksa vendet e BE-së e kanë të moderuar.
 • Në Shqipëri nuk ka asnjë rast të konfirmuar me koronavirusin e ri.
 • Bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ky rrezik është i moderuar në lidhje me përhapjen e tij (nëse virusi do të futet në vend) dhe kjo lidhet kryesisht me kontrollin e infeksioneve spitalore, dhe përdorimin e mjeteve të mbrojtjes personale.
 • Në kuadër të shpalljes nga OBSH-ja të Emergjencave të Shëndetit Publik me Impakt Ndërkombëtar (PHEIC), u zhvillua në MSHMS, sot, mbledhja e Task – Forcës së strukturave shëndetësore dhe ekspertëve për masat për parandalimin e depërtimit dhe përhapjes së koronavirusit të ri. Në këtë takim u theksuan rritja e masave të ndërmarra për gjurmimin dhe izolimin e rastit duke kordinuar punën me të gjitha strukturat shëndetësore në terren si dhe rritjen e ndërgjegjësimit.
 • Në Shqipëri vijojnë masat e shtuara në pikat kufitare ajrore, tokësore dhe portuale, me survejancë të përforcuar dhe masa të shtuara higjieno-sanitare.
 • Aktualisht Shqipëria ka një survejancë shumë të mirë të infeksioneve respiratore të rënda si dhe atyre akute në të gjithë vendin dhe sistemi i kapjes së hershme dhe njoftimit të hershëm është i mirëpërcaktuar dhe funksionon më së miri.
 • ISHP ka një laborator të standardizuar në lidhje me vendosjen e diagnozës së koronaviruseve dhe infeksioneve virale dhe stafe të trajnuara për inteligjencën epidemike.

Instituti i Shëndetit Publik organizoi sot Trajnimin e përfaqësuesve të NjVKSH në vend mbi parapërgatitjen për masat e kontrollit të infeksionit 2019 – nCoV ( koronavirusi i ri).


30 janar 2020- Situata aktuale ndërkombëtare

Situata ndërkombëtare sipas ECDC-së e datës 30 janar 2020-të është si më poshtë:

 • Në nivel global, janë raportuar në total 7824 raste të konfirmuara me 2019 –
 • Në Kinë: 7734 raste të konfimuara

170 vdekje

 • Jashtë Kinës: 90 raste të konfirmuara

20 shtete të përfshira

Tabela më poshtë paraqet numrin e rasteve të konfirmuara deri në datën 30 Janar 2020 sipas shteteve (sipas ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Shteti Nr i rasteve te konfirmuara (30 janar 2020)
Kina 7734
Japoni 11
Republika e Koresë 4
Vietnam 2
Singapor 10
Australi 7
Malajzi 8
Kamboxhia 1
Tajland 14
Taivan 8
Nepal 1
Indi 1
Filipine 1
Sri Lanka 1
USA 5
Kanada 3
Finlanda 1
Franca 4
Gjermani 4
Emiratet e Bashkuara Arabe 4
Total 7824

 

 REKOMANDIME DHE KËSHILLA NGA OBSH

 

Gjatë shpërthimeve të mëparshme nga koronaviruset e tjerë (Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (MERS) dhe Sindroma Respiratore Akute e Rëndë  (SARS), transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi përmes spërklave të përshtymës, kontaktit të drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontaktit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve/objekteve të kontaminuara). Këto fakte sugjerojnë që mënyra e transmetimit të 2019-nCoV mund të jetë e ngjashme. Parimet themelore për të zvogëluar rrezikun e përgjithshëm të transmetimit të infeksioneve akute të frymëmarrjes përfshijnë masat e mëposhtme:

 • Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
 • Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
 • Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake ashtu edhe të egra).
 • Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes  duhet të praktikojnë higjenën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës,  mbulimi me shami/letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larje e duarve)
 • Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standarde të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.

 

OBSH nuk rekomandon masa specifike shëndetësore për udhëtarët. Në rast të simptomave të lidhura me infeksionet respiratore qoftë gjatë udhëtimit ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen të kërkojnë kujdes mjekësor dhe të ndajnë historinë e tyre të udhëtimit me personelin shëndetësor.

 

Vlerësimi i riskut për Shqipërinë

 • Bazuar në informacionin e deritanishëm mbi situatën ndërkombëtare, si dhe në mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit në Shqipëri mbetet i ulët – teksa vendet e BE-së e kanë të moderuar
 • Bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ky rrezik është i moderuar në lidhje me përhapjen e tij (nëse virusi do të futet në vend) dhe kjo lidhet kryesisht me kontrollin e infeksioneve spitalore, dhe përdorimin e mjeteve të mbrojtjes personale.

29 janar 2020- Situata aktuale ndërkombëtare

Situata ndërkombëtare sipas OBSH-së e datës 29 janar 2020-të është si më poshtë:

 • Në nivel global, janë raportuar në total 6065 raste të konfirmuara me 2019 –
 • Në Kinë: 5997 raste të konfimuara

9239 raste të dyshuara

1239 raste në gjendje të rëndë

132 vdekje

 • Jashtë Kinës: 68 raste të konfirmuara

15 shtete të përfshira

Tabela më poshtë paraqet numrin e rasteve të konfirmuara deri në datën 29 Janar 2020 sipas shteteve:

Shteti Nr i rasteve te konfirmuara (29 janar 2020)
Kina 5997
Japoni 7
Republika e Koresë 4
Vietnam 2
Singapor 7
Australi 7
Malajzi 4
Kamboxhia 1
Tajland 14
Nepal 1
Sri Lanka 1
USA 5
Kanada 3
Kamboxhia 1
Franca 4
Gjermani 4
Emiratet e Bashkuara Arabe 5
Total 6065

 

 

 

REKOMANDIME DHE KËSHILLA NGA OBSH

 

Gjatë shpërthimeve të mëparshme nga koronaviruset e tjerë (Sindroma Respiratore e Lindjes së Mesme (MERS) dhe Sindroma Respiratore Akute e Rëndë  (SARS), transmetimi nga njeriu te njeriu ndodhi përmes spërklave të përshtymës, kontaktit të drejtpërdrejtë human (fizik), apo kontaktit indirekt (nëpërmjet sipërfaqeve/objekteve të kontaminuara). Këto fakte sugjerojnë që mënyra e transmetimit të 2019-nCoV mund të jetë e ngjashme. Parimet themelore për të zvogëluar rrezikun e përgjithshëm të transmetimit të infeksioneve akute të frymëmarrjes përfshijnë masat e mëposhtme:

 • Shmangia e kontaktit të ngushtë me njerëzit që vuajnë nga infeksione akute të rrugëve të frymëmarrjes.
 • Larja e shpeshtë e duarve, veçanërisht pas kontaktit të drejtpërdrejtë me njerëzit e sëmurë ose mjedisin e tyre.
 • Shmangia e kontaktit të pambrojtur me kafshët (qofshin ato shtëpiake ashtu edhe të egra).
 • Personat me simptoma të infeksioneve akute të rrugëve të frymëmarrjes  duhet të praktikojnë higjenën respiratore të lidhur me kollën (ruajtja e distancës,  mbulimi me shami/letër ose rroba kur teshtijnë apo kolliten, larje e duarve)
 • Brenda mjediseve të kujdesit shëndetësor, forconi praktikat standarde të parandalimit të infeksionit dhe kontrollit në spitale, veçanërisht në shërbimet e urgjencës.

 

OBSH nuk rekomandon masa specifike shëndetësore për udhëtarët. Në rast të simptomave të lidhura me infeksionet respiratore qoftë gjatë udhëtimit ashtu edhe pas tij, udhëtarët inkurajohen të kërkojnë kujdes mjekësor dhe të ndajnë historinë e tyre të udhëtimit me personelin shëndetësor.

 

Për informacione të mëtejshme ndiqni linkun e mëposhtëm:

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200129-sitrep-9-ncov-v2.pdf?sfvrsn=e2c8915_2

 

Vlerësimi i riskut për Shqipërinë

 • Bazuar në informacionin e deritanishëm mbi situatën ndërkombëtare, si dhe në mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit në Shqipëri mbetet i ulët – teksa vendet e BE-së e kanë të moderuar
 • Bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ky rrezik është i moderuar në lidhje me përhapjen e tij (nëse virusi do të futet në vend) dhe kjo lidhet kryesisht me kontrollin e infeksioneve spitalore, dhe përdorimin e mjeteve të mbrojtjes personale.

 


 

28 janar 2020- Situata aktuale ndërkombëtare

Koronavirusi i ri, i sapo zbuluar në 2019-n (CoV), është shoqëruar me një shpërthim të gjerë të pneumonive në qytetin Wuhan, provinca Hube Kinë, si epiqendra fillestare.

Situata ndërkombëtare sipas OBSH-së dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare e datës 28 janar 2020-të është si më poshtë:

Janë raportuar 1 129 raste të reja dhe 30 vdekje me 2019 –nCoV

Rastet e reja janë raportuar në Kinë (1 106), Taiwan (5), Australi (4), Malejzi (4), Francë (3), Kanada (1), Japoni (1), Republika e Koresë (1), Nepal (1), Singapor (1), Tajlandë(1) dhe SHBA (2).

Në Wuhan është evidentuar transmetim nga njeriu tek njeriu, dhe po kështu janë raportuar raste edhe në Guandong, Pekin dhe Shangai me një “R0” paraprak që është vlerësuar të jetë 1.4 deri në 2.5;

Të gjitha rastet, përveç një rasti në Vietnam, kishin histori udhëtimi në Kinë përpara fillimit të sëmundjes. Rasti i Vitenamit është rasti i parë me transmetim nga njeriu tek njeriu jashtë Kinës.

30 vdekjet e para kanë ndodhur të gjitha në Kinë. Nga këto 28 raste kanë ndodhur në provincën Hubei dhe vetëm dy jashtë kësaj province, respektivisht në Henan dhe Shangai.

Vlerësimi i riskut për Shqipërinë

Bazuar në informacionin e deritanishëm mbi situatën ndërkombëtare, si dhe në mungesën e linjave ajrore direkte me Kinën, udhëtimin e shtetasve tanë atje dhe anasjelltas, rreziku për depërtimin e virusit në Shqipëri mbetet i ulët – teksa vendet e BE-së e kanë të moderuar. Gjithsesi, ky rrezik duhet të rishikohet brenda 10 ditëve.

Bazuar në vlerësimin e kapaciteteve ky rrezik është i moderuar në lidhje me përhapjen e tij (nëse virusi do të futet në vend) dhe kjo lidhet kryesisht me kontrollin e infeksioneve spitalore, dhe përdorimin e mjeteve të mbrojtjes personale. Edhe ky vlerësim duhet të rishikohet pas 10 ditëve.