Mbrojtja Sociale

  • Metodologjia e Profilizimit te Riskut   Shkarko ketu
  • Udherrefyes per kontrollin e bazuar ne risk dhe sistemin operacional te referimit   Shkarko ketu
  • Rekomandimet e seminarit IV të Dialogut Publik Shqipëri-BE per integrimin e Romeve dhe Egjiptianeve  Shkarko ketu

 

PUBLIKOHET PYETËSORI PËR BASHKË-BËRJEN E PLANIT KOMBËTAR TË VEPRIMIT 2022-2024, TË PARTNERITETIT PËR QEVERISJE TË HAPUR
 
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpall për konsultim të hapur me institucionet publike, OSHC-të , grupe interesi dhe publikun e gjerë, pyetësorin paraprak për konceptimin e masave prioritare në kuadër të hartimit të Planit Kombëtar të Veprimit, 2022-2024, të Partneritetit për Qeverisje të Hapur.
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mirëpret kontributin e të gjithë bashkëpunëtorëve në këtë proces bashkë-bërje të Planit të Veprimit, brenda datës 18 janar 2023.
Pyetësori i plotësuar të dërgohet në adresën :   Irena.Mitro@shendetesia.gov.al