vije ndarese

Raporte mbi shëndetësinë

1. Raport i OBSH-SAIMS mbi sistemet e parandalimit dhe trajtimit për çrregullimet shëndetësore të lidhura me drogat në Shqipëri. — shkarko pdf

2. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen(2009) — shkarko pdf

3. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen (2010) — shkarko pdf

4. Raport Ecuria e Indikatorëve të procesit 2010  (MILESTONES 2010)— shkarko pdf

5. Raport Situata shëndetësore dhe kujdesi shëndetësor, arritjet dhe drejtimet për të ardhmen (2011) — shkarko pdf

6. Raport Ecuria e Indikatorëve të procesit 2011  (MILESTONES 2011)— shkarko pdf

7. Raport Ecuria e Indikatoreve te procesit 2012  (MILESTONES 2012)— shkarko pdf