.

vije ndarëse

Postuar më: 05/05/2022

Urdhër nr. 273- Për shfuqizmin e urdhrit nr.351, datë 29, 05, 2020 për “Marrjen e masave të veccanta dhe kufizimeve për parandalimin e përhapjes së COVID19 të ndryshuar”.