.

vije ndarëse

Postuar më: 05/05/2022

Urdhër Nr.272- Për shfuqizmin e urdhrit nr.374, datë 30, 08, 2021 për “Hyrjen e personave në Republikën e Shqipërisë nga të gjitha pikat kufitare”.