Sistemi i referimit

Sistemi i referimit

1. Urdhër Nr 28 datë 26.01.2016  “Për Sistemin e Referimit dhe Tarifat e Shërbimit Shëndetësor Publik” shkarko PDF

2. Udhëzim Nr 558 datë 26.10.2009 “Për regjistrimin, identifikimin, dhe lëvizjen e pacientëve brënda institucioneve shëndetësore” shkarko PDF

3. Lista e çmimeve “Për shërbimin ndaj të tretëve në sektorin e higjenës, epidemiologjise dhe inspektoratit sanitar shteteror”  shkarko PDF