Transporti me helikopter

Njësia e transportit mjekësor me helikopter
Fusha e vjetër e aviacionit, Laprakë, Tiranë
tel/fax: 04 247898