Foto Galeri

Trefishim i flotës së autoambulancave dhe personelit të urgjencës në Lezhë