.

vije ndarëse

Postuar më: 14/03/2020

Urdhër “Për mbylljen e bareve, restoranteve, fast food dhe kufizimin e shërbimeve që ofrohet nga struktura akomoduese që ofrojnë shërbime për klientët”