Autorizim Importimi

AUTORIZIM IMPORTIMI PËR BARNA TË PAREGJISTRUARA

Nr.22                     Datë 28.02.2014                      Evita

 

Nr.23                     Datë 28.02.2014                      ISHP

 

Nr.24                     Datë 28.02.2014                      Lekli Pharma

 

Nr.25                     Datë 28.02.2014                      Lekli Pharma

 

Nr.26                     Datë 28.02.2014                      ISHP

 

Nr.27                     Datë 04.03.2014                      Edna Farma

 

Nr.28                     Datë 12.03.2014                      QSUT