Çfarë duhet të dimë për dhunën me bazë gjinore?

“Ky publikim është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë
dhe Mbrojtjes Sociale, me mbështetjen e UNDP
Shqipëri, në kuadër të Programit
të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara “T’i japim
fund dhunës ndaj grave në
Shqipëri”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që
zbatohet nga UNDP, UN Women dhe
UNFPA”.
Ky publikim u drejtohet të gjithë profesionisteve dhe
profesionistëve të cilat/cilët identifikojnë, raportojnë,
referojnë dhe trajtojnë deri në riintegrim viktima/të
mbijetuara të dhunës seksuale”

BROSHURA