REAGIMI NDAJ EMERGJENCES COVID-19 NE SHQIPERI

2. Njoftimi i Përgjithshëm i Prokurimit (General Procurement Notice)

3. Plani i Prokurimit pa kosto (Procurement Plan)

4. Kërkesa për Shprehje Interesi (Request for Expression of Interest)

5. Njoftime për tenderime (Invitation for Bid-Specific Procurement Notice)

7. Rezultate Progresive të Projektit (Project Progressive Results)