Rregullore për të dhënat personale

Urdhër Ministri nr. 650, datë 12.09.2018 “PËR MIRATIMIN E RREGULLORES SË BRENDSHME PËR MBROJTJEN, PËRPUNIMIN, RUAJTJEN DHE SIGURINE E TË DHËNAVE PERSONALE ” TË MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE”

Shkarko