Vende vakante

SHPALLJE PËR KONKURIM PËR POZICIONIN KRYEINSPEKTOR NË INSPEKTORATIN SHTETËROR SHENDETËSOR

Shkarko shpalljen