Regjistri i parashikimeve te prokurimit publik me fondet e akorduara nga Ministria e Shëndetësisë për vitin 2010 si dhe ndryshimet në regjistrin e parashikimeve

1 Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike për vitin 2010 — shkarko pdf

 

2 Regjistri i parashikimeve te prokurimeve publike për vitin 2012 — shkarko pdf