Udhëzime të MSH mbi prokurimet publike

1 Udhëzim Nr 730 datë             28 12 2009        — shkarko pdf

 

2 Udhëzim Nr  731 datë             28 12 2009       — shkarko pdf

 

3 Udhëzim Nr  334 datë             04 08 2015       — shkarko pdf