.

vije ndarëse

Postuar më: 07/09/2021

Urdhri 376 “Per miratimin e udhezimit mbi kujdesin dhe masat anit Covid-19 ne strukturat arsimore parauniversitare per vitin shkollor 2021-2022”