Urgjenca në rrethe

Spitali Shkodër
Lagjja “Skenderbeg”
tel/fax: 0 22 47289

Spitali Dibër
Bulevardi ” Elez Isufi”
tel/fax: 0 21 82181

Spitali Lezhë
Lagjja “Spitali”
tel/fax: 0 215 4485

Spitali Durrës
Lagjja 8, Rruga “Aleksandër Goga”
tel/fax: 0 52 23358

Spitali Fier
Lagjja “1 Maj” Rruga “Çamëria”
tel/fax: 0 34 22761

Spitali Lushnje
Lagjja “Xhevdet Nepravishta” Rruga “Stadiumit”
tel/fax: 0 35 22131

Spitali Berat
Lagjja “Kushtrimi”
tel/fax: 0 32 34237

Spitali Vlorë
Lagjja  “Partizani”
tel/fax: 0 33 22657

Spitali Gjirokastër
Lagjja “18 Shtatori”
tel/fax: 0 846 8582

Spitali Korçë
Shëtitore “Fan.S.Noli”
tel/fax: 0 82 42755